සංකේතයTl
ලතින් නමThallium
පරමාණුක අංකය81
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය204,3833
කාණ්ඩය​III.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
1, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
11,85
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
303,5
තාපාංකය [°C]
1457
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
46,1
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,129
සොයාගැනීම
1861
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,2
යං මාපාංකය [GPa]
8
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
5,6 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
2,8
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,1083
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,428
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
29,829
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
26