සංකේතයTe
ලතින් නමTellurium
පරමාණුක අංකය52
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය127,60
කාණ්ඩය​VI.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,1
ඔක්සිකරණ අංක
-2, 2, 4, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4
ඝණත්වය​ [g/cm3]
6,25
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
449,5
තාපාංකය [°C]
1100
පරමාණුක අරය [pm]
123
සහසංයුජ අරය [pm]
135
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
2,35
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,202
සොයාගැනීම
1782
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,3
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
180
යං මාපාංකය [GPa]
43
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1 · 104
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
16
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,0096
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,6
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
27,96
ස්ථාවර සමස්ථානික
8
අස්ථායී සමස්ථානික
22