සංකේතයTa
ලතින් නමTantalum
පරමාණුක අංකය73
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය180,9479
කාණ්ඩය​V.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,5
ඔක්සිකරණ අංක
5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d3 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
16,654
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2996
තාපාංකය [°C]
5660
පරමාණුක අරය [pm]
200
සහසංයුජ අරය [pm]
138
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
57,5
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,14
සොයාගැනීම
1802
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
873
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
800
යං මාපාංකය [GPa]
186
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
8,1 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
69
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,89
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
18