සංකේතයS
ලතින් නමSulphur
පරමාණුක අංකය16
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය32,066
කාණ්ඩය​VI.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,5
ඔක්සිකරණ අංක
-2, 2, 4, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
ඝණත්වය​ [g/cm3]
2,07
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
112,8
තාපාංකය [°C]
444,674
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
1040
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
20,7
පරමාණුක අරය [pm]
88
සහසංයුජ අරය [pm]
102
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,269
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,71
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,0
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
5 · 10-14
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,36
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
23,33
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
34,83
ස්ථාවර සමස්ථානික
4
අස්ථායී සමස්ථානික
6