සංකේතයSr
ලතින් නමStrontium
පරමාණුක අංකය38
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය87,62
කාණ්ඩය​II.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,0
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
2,6
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
769
තාපාංකය [°C]
1384
පරමාණුක අරය [pm]
219
සහසංයුජ අරය [pm]
182
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
35,3
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,3
සොයාගැනීම
1790
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,8
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2 · 106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,6948
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,03
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
43,6
ස්ථාවර සමස්ථානික
4
අස්ථායී සමස්ථානික
13