සංකේතයSb
ලතින් නමStibium
පරමාණුක අංකය51
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය121,75
කාණ්ඩය​V.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
-3, 3, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,29
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
630,74
තාපාංකය [°C]
1750
පරමාණුක අරය [pm]
133
සහසංයුජ අරය [pm]
138
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
24,3
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,207
සොයාගැනීම
1450
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
3-3.5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
294
යං මාපාංකය [GPa]
55
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,5 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
20
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,64
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,53
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
25,3
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
27