සංකේතයSn
ලතින් නමStannum
පරමාණුක අංකය50
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය118,710
කාණ්ඩය​IV.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,29
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
231,97
තාපාංකය [°C]
2270
පරමාණුක අරය [pm]
145
සහසංයුජ අරය [pm]
141
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
66,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,228
සොයාගැනීම
පෞරාණිකත්වය
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,8
යං මාපාංකය [GPa]
50
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
8,7 · 106
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,126
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
18
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,3438
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
14,632
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
30,502
ස්ථාවර සමස්ථානික
10
අස්ථායී සමස්ථානික
18