සංකේතයSi
ලතින් නමSilicium
පරමාණුක අංකය14
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය28,0855
කාණ්ඩය​IV.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
-4, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
2,332
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1410
තාපාංකය [°C]
2355
පරමාණුක අරය [pm]
111
සහසංයුජ අරය [pm]
111
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
148
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,70
සොයාගැනීම
1824
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
7,0
යං මාපාංකය [GPa]
47
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
4 · 102
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,1517
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,345
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
33,492
ස්ථාවර සමස්ථානික
3
අස්ථායී සමස්ථානික
5