සංකේතයSe
ලතින් නමSelenium
පරමාණුක අංකය34
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය78,96
කාණ්ඩය​VI.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,4
ඔක්සිකරණ අංක
-2, 2, 4, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
ඝණත්වය​ [g/cm3]
4,80
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
217
තාපාංකය [°C]
685
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
1493
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
27,2
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
2,04
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,32
සොයාගැනීම
1817
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,0
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
736
යං මාපාංකය [GPa]
10
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
8 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
3,7
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,7524
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
21,19
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
30,82
ස්ථාවර සමස්ථානික
6
අස්ථායී සමස්ථානික
14