සංකේතයRu
ලතින් නමRuthenium
පරමාණුක අංකය44
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය101,07
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 6, 8
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
12,41
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2300
තාපාංකය [°C]
4000
පරමාණුක අරය [pm]
178
සහසංයුජ අරය [pm]
126
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
117
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,238
සොයාගැනීම
1843
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
2160
යං මාපාංකය [GPa]
447
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,4 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
173
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,3605
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,76
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
28,47
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
9