සංකේතයRb
ලතින් නමRubidium
පරමාණුක අංකය37
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාර ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය85,4678
කාණ්ඩය​I.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,8
ඔක්සිකරණ අංක
1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
1,532
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
38,89
තාපාංකය [°C]
688
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
1820
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
16
පරමාණුක අරය [pm]
265
සහසංයුජ අරය [pm]
211
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
58,2
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,363
සොයාගැනීම
1861
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
0,3
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
0,216
යං මාපාංකය [GPa]
2,4
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
4,78 · 107
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
4,1771
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
27,28
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
40,0
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
19