සංකේතයRh
ලතින් නමRhodium
පරමාණුක අංකය45
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය102,90550
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
12,45
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1963
තාපාංකය [°C]
3800
පරමාණුක අරය [pm]
173
සහසංයුජ අරය [pm]
135
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
150
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,242
සොයාගැනීම
1803
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1246
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1100
යං මාපාංකය [GPa]
275
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,3 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
150
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,4589
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,08
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
31,06
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
19