සංකේතයRe
ලතින් නමRhenium
පරමාණුක අංකය75
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය186,207
කාණ්ඩය​VII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 6, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
21,03
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
3180
තාපාංකය [°C]
5630
පරමාණුක අරය [pm]
188
සහසංයුජ අරය [pm]
159
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
47,9
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,137
සොයාගැනීම
1925
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
7,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
2450
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1320
යං මාපාංකය [GPa]
463
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
5,6 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
178
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,88
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
20