සංකේතයPb
ලතින් නමPlumbum
පරමාණුක අංකය82
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය207,2
කාණ්ඩය​IV.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
11,35
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
323,50
තාපාංකය [°C]
1740
පරමාණුක අරය [pm]
154
සහසංයුජ අරය [pm]
147
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
35,3
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,129
සොයාගැනීම
පෞරාණිකත්වය
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
38,3
යං මාපාංකය [GPa]
16
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
4,8 · 106
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,206
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
5,6
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,4167
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
15,028
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
31,943
ස්ථාවර සමස්ථානික
4
අස්ථායී සමස්ථානික
24