සංකේතයPt
ලතින් නමPlatinium
පරමාණුක අංකය78
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය195,08
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
21,45
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1772
තාපාංකය [°C]
3827
පරමාණුක අරය [pm]
177
සහසංයුජ අරය [pm]
128
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
71,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,13
සොයාගැනීම
1735
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
4,3
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
549
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
392
යං මාපාංකය [GPa]
168
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
9,4 · 106
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
61
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,0
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,563
ස්ථාවර සමස්ථානික
6
අස්ථායී සමස්ථානික
28