සංකේතයPd
ලතින් නමPalladium
පරමාණුක අංකය46
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය106,42
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0
ඝණත්වය​ [g/cm3]
12,02
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1554
තාපාංකය [°C]
3980
පරමාණුක අරය [pm]
169
සහසංයුජ අරය [pm]
131
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
71,8
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,244
සොයාගැනීම
1803
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
4,8
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
461
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
37,3
යං මාපාංකය [GPa]
121
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
44
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,3369
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
19,63
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
32,93
ස්ථාවර සමස්ථානික
6
අස්ථායී සමස්ථානික
15