සංකේතයOs
ලතින් නමOsmium
පරමාණුක අංකය76
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය190,2
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 6, 8
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
22,6
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
3045
තාපාංකය [°C]
5000
පරමාණුක අරය [pm]
185
සහසංයුජ අරය [pm]
128
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
87,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,13
සොයාගැනීම
1803
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
8,0
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
3920
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,23 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
222
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,7
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
12