සංකේතයNb
ලතින් නමNiobium
පරමාණුක අංකය41
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය92,90638
කාණ්ඩය​V.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,6
ඔක්සිකරණ අංක
3, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,57
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2468
තාපාංකය [°C]
4742
පරමාණුක අරය [pm]
198
සහසංයුජ අරය [pm]
137
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
53,7
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,265
සොයාගැනීම
1801
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1320
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
736
යං මාපාංකය [GPa]
105
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
6,7 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
38
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,7589
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
14,32
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
25,04
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
21