සංකේතයNi
ලතින් නමNiccolum
පරමාණුක අංකය28
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය58,69
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,908
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1455
තාපාංකය [°C]
2732
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
90,7
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,444
සොයාගැනීම
1751
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
4,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
638
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
700
යං මාපාංකය [GPa]
200
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,4 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
76
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,6398
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,168
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
35,17
ස්ථාවර සමස්ථානික
5
අස්ථායී සමස්ථානික
7