සංකේතයNa
ලතින් නමNatrium
පරමාණුක අංකය11
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාර ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය22,98768
කාණ්ඩය​I.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,9
ඔක්සිකරණ අංක
1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,9725
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
98,81
තාපාංකය [°C]
882,9
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
2300
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
35
පරමාණුක අරය [pm]
190
සහසංයුජ අරය [pm]
154
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
141
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
1,23
සොයාගැනීම
1807
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
0,4
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
0,69
යං මාපාංකය [GPa]
10
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,01 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
3,3
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,1391
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
47,286
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
71,641
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
6