සංකේතයMo
ලතින් නමMolybdaneum
පරමාණුක අංකය42
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය95,94
කාණ්ඩය​VI.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 5, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
10,22
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2617
තාපාංකය [°C]
4650
පරමාණුක අරය [pm]
190
සහසංයුජ අරය [pm]
145
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
138
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,25
සොයාගැනීම
1785
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
5,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1530
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1500
යං මාපාංකය [GPa]
329
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,73 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
20
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,0924
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,461
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
27,16
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
13