සංකේතයMn
ලතින් නමManganum
පරමාණුක අංකය25
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය54,93805
කාණ්ඩය​VII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,5
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 6, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,44
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1244
තාපාංකය [°C]
2100
පරමාණුක අරය [pm]
161
සහසංයුජ අරය [pm]
139
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
7,82
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,48
සොයාගැනීම
1774
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
5,0
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
196
යං මාපාංකය [GPa]
198
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
6,2 · 105
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,434
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
15,64
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
33,667
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
10