සංකේතයMg
ලතින් නමMagnesium
පරමාණුක අංකය12
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය24,3050
කාණ්ඩය​II.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
1,735
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
648,8
තාපාංකය [°C]
1090
පරමාණුක අරය [pm]
145
සහසංයුජ අරය [pm]
130
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
156
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
1,02
සොයාගැනීම
1808
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,25
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
260
යං මාපාංකය [GPa]
45
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,24 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
17
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,6462
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
15,035
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
80,143
ස්ථාවර සමස්ථානික
3
අස්ථායී සමස්ථානික
5