සංකේතයLa
ලතින් නමLanthanium
පරමාණුක අංකය57
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය138,9055
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,1
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
6,166
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
921
තාපාංකය [°C]
3457
සහසංයුජ අරය [pm]
169
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
13,5
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,19
සොයාගැනීම
1839
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
491
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
363
යං මාපාංකය [GPa]
37
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,9 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
14
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,577
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,059
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
19,174
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
16