සංකේතයK
ලතින් නමKalium
පරමාණුක අංකය19
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාර ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය39,0983
කාණ්ඩය​I.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,9
ඔක්සිකරණ අංක
1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,862
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
93,65
තාපාංකය [°C]
760
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
1950
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
16
පරමාණුක අරය [pm]
243
සහසංයුජ අරය [pm]
196
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
102,5
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,757
සොයාගැනීම
1807
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
0,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
0,363
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,64 · 107
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
4,3407
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
31,625
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
45,72
ස්ථාවර සමස්ථානික
3
අස්ථායී සමස්ථානික
8