සංකේතයIr
ලතින් නමIridium
පරමාණුක අංකය77
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය192,22
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d7 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
22,5
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2447
තාපාංකය [°C]
4500
පරමාණුක අරය [pm]
180
සහසංයුජ අරය [pm]
137
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
147
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,13
සොයාගැනීම
1803
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1760
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1670
යං මාපාංකය [GPa]
528
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,1 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
210
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,1
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
23