සංකේතයIn
ලතින් නමIndium
පරමාණුක අංකය49
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය114,82
කාණ්ඩය​III.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,7
ඔක්සිකරණ අංක
1, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,31
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
156,63
තාපාංකය [°C]
2080
පරමාණුක අරය [pm]
156
සහසංයුජ අරය [pm]
144
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
81,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,233
සොයාගැනීම
1863
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,2
යං මාපාංකය [GPa]
11
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
3,4 · 106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,7864
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,869
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
28,03
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
32