සංකේතයHg
ලතින් නමHydrargyrum
පරමාණුක අංකය80
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය200,59
කාණ්ඩය​II.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
1, 2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
13,546
අවස්ථාව​
ද්‍රව​
ද්‍රවාංකය [°C]
-38,862
තාපාංකය [°C]
356,66
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
1477
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
172
පරමාණුක අරය [pm]
171
සහසංයුජ අරය [pm]
149
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
8,34
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,140
සොයාගැනීම
පෞරාණිකත්වය
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,5
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1 · 106
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,959
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,4375
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,759
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
34,202
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
19