සංකේතයHf
ලතින් නමHafnium
පරමාණුක අංකය72
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය178,49
කාණ්ඩය​IV.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,3
ඔක්සිකරණ අංක
4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d2 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
13,3
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2227
තාපාංකය [°C]
4600
පරමාණුක අරය [pm]
208
සහසංයුජ අරය [pm]
150
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
23
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,14
සොයාගැනීම
1864
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
5,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1760
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1700
යං මාපාංකය [GPa]
78
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
3,3 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
30
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,8251
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
14,925
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
23,32
ස්ථාවර සමස්ථානික
6
අස්ථායී සමස්ථානික
15