සංකේතයGe
ලතින් නමGermanium
පරමාණුක අංකය32
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය72,61
කාණ්ඩය​IV.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
5,32
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
937,4
තාපාංකය [°C]
2830
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
59,9
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,32
සොයාගැනීම
1885
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
6,25
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2 · 103
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,9
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
15,934
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
34,22
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
11