සංකේතයGa
ලතින් නමGallium
පරමාණුක අංකය31
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය69,723
කාණ්ඩය​III.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,6
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
5,93
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
29,78
තාපාංකය [°C]
2403
පරමාණුක අරය [pm]
135
සහසංයුජ අරය [pm]
122
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
40,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,371
සොයාගැනීම
1875
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
60
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
7,1 · 106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,9993
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,51
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
30,71
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
11