සංකේතයFe
ලතින් නමFerrum
පරමාණුක අංකය26
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය55,847
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,874
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1535
තාපාංකය [°C]
2750
පරමාණුක අරය [pm]
156
සහසංයුජ අරය [pm]
125
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
80,2
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,449
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
4,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
608
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
490
යං මාපාංකය [GPa]
211
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1 · 107
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,101
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
82
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,9024
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,18
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
30,651
ස්ථාවර සමස්ථානික
4
අස්ථායී සමස්ථානික
6