සංකේතයCu
ලතින් නමCuprum
පරමාණුක අංකය29
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය63,546
කාණ්ඩය​I.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
1, 2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,96
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1084,5
තාපාංකය [°C]
2567
පරමාණුක අරය [pm]
145
සහසංයුජ අරය [pm]
138
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
401
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,385
සොයාගැනීම
පෞරාණිකත්වය
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
3,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
369
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
874
යං මාපාංකය [GPa]
130
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
6,07 · 107
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,0169
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
48
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,7264
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,292
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
36,83
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
9