සංකේතයCo
ලතින් නමCobaltum
පරමාණුක අංකය27
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය58,93320
කාණ්ඩය​VIII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,8
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,9
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1494
තාපාංකය [°C]
2900
පරමාණුක අරය [pm]
152
සහසංයුජ අරය [pm]
126
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
100
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,421
සොයාගැනීම
1735
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
5,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1043
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
700
යං මාපාංකය [GPa]
209
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,7 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
75
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,881
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
17,06
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
33,5
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
13