සංකේතයCr
ලතින් නමChromium
පරමාණුක අංකය24
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය51,9961
කාණ්ඩය​VI.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,6
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4, 5, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,19
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1857
තාපාංකය [°C]
2672
පරමාණුක අරය [pm]
166
සහසංයුජ අරය [pm]
127
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
93,7
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,449
සොයාගැනීම
1797
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
9,0
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1060
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1120
යං මාපාංකය [GPa]
279
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
7,9 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
115
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,7666
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,5
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
30,96
ස්ථාවර සමස්ථානික
4
අස්ථායී සමස්ථානික
5