සංකේතයC
ලතින් නමCarboneum
පරමාණුක අංකය6
ආවර්තය​2
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය12,011
කාණ්ඩය​IV.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,5
ඔක්සිකරණ අංක
-4, 2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
3,515
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
3550
තාපාංකය [°C]
4827
පරමාණුක අරය [pm]
67
සහසංයුජ අරය [pm]
77
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
155
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,709
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
10
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1 · 105
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,2603
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
24,383
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
47,887
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
5