සංකේතයCa
ලතින් නමCalcium
පරමාණුක අංකය20
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය40,078
කාණ්ඩය​II.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,0
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
1,55
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
839
තාපාංකය [°C]
1484
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
200
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,647
සොයාගැනීම
1808
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1.5-2
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
167
යං මාපාංකය [GPa]
20
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
3,13 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
7,4
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,1132
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,871
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
50,908
ස්ථාවර සමස්ථානික
6
අස්ථායී සමස්ථානික
8