සංකේතයCs
ලතින් නමCaesium
පරමාණුක අංකය55
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාර ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය132,90543
කාණ්ඩය​I.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,7
ඔක්සිකරණ අංක
1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
1,873
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
28,40
තාපාංකය [°C]
700
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
1665
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
9,4
පරමාණුක අරය [pm]
298
සහසංයුජ අරය [pm]
225
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
35,9
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,24
සොයාගැනීම
1860
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
0,2
යං මාපාංකය [GPa]
1,7
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
5,3 · 106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
3,8939
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
25,10
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
19