සංකේතයCd
ලතින් නමCadmium
පරමාණුක අංකය48
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය112,411
කාණ්ඩය​II.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,7
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,65
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
321,108
තාපාංකය [°C]
765
පරමාණුක අරය [pm]
161
සහසංයුජ අරය [pm]
148
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
96,8
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,233
සොයාගැනීම
1817
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,0
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
203
යං මාපාංකය [GPa]
50
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
4,4 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
19
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,9937
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,908
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
37,48
ස්ථාවර සමස්ථානික
5
අස්ථායී සමස්ථානික
14