සංකේතයB
ලතින් නමBorum
පරමාණුක අංකය5
ආවර්තය​2
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය10,811
කාණ්ඩය​III.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,0
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
2,34
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2300
තාපාංකය [°C]
2550
පරමාණුක අරය [pm]
87
සහසංයුජ අරය [pm]
82
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
27
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
1,026
සොයාගැනීම
1808
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
9,3
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
4.9 · 104
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
5 · 10-6
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,298
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
25,154
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
37,93
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
4