සංකේතයBi
ලතින් නමBismuthum
පරමාණුක අංකය83
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය208,98037
කාණ්ඩය​V.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
3, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
ඝණත්වය​ [g/cm3]
9,81
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
271,44
තාපාංකය [°C]
1560
පරමාණුක අරය [pm]
143
සහසංයුජ අරය [pm]
146
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
7,87
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,122
සොයාගැනීම
1450
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
94,2
යං මාපාංකය [GPa]
32
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
8,67 · 105
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
12
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,289
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
16,687
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
25,559
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
18