සංකේතයBe
ලතින් නමBeryllium
පරමාණුක අංකය4
ආවර්තය​2
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය9,012182
කාණ්ඩය​II.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,5
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
1,828
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1278
තාපාංකය [°C]
2970
පරමාණුක අරය [pm]
112
සහසංයුජ අරය [pm]
90
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
200
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
1,825
සොයාගැනීම
1828
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
5.0-5.5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1670
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
600
යං මාපාංකය [GPa]
287
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,5 · 107
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
132
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,3226
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,211
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
153,893
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
3