සංකේතයBa
ලතින් නමBaryum
පරමාණුක අංකය56
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය137,327
කාණ්ඩය​II.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,9
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
3,5
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
725
තාපාංකය [°C]
1640
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
18,4
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,204
සොයාගැනීම
1808
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
1,25
යං මාපාංකය [GPa]
13
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
2,8 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
4,9
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,2117
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,004
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
17