සංකේතයAu
ලතින් නමAurum
පරමාණුක අංකය79
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය196,96654
කාණ්ඩය​I.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,4
ඔක්සිකරණ අංක
1, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
19,32
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1064,43
තාපාංකය [°C]
2966
පරමාණුක අරය [pm]
174
සහසංයුජ අරය [pm]
144
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
317
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,128
සොයාගැනීම
පෞරාණිකත්වය
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,5
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
216
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
2450
යං මාපාංකය [GPa]
78
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
4,5 · 107
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,022
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
27
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,2257
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,521
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
20