සංකේතයAs
ලතින් නමArsenicum
පරමාණුක අංකය33
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය74,92159
කාණ්ඩය​V.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,0
ඔක්සිකරණ අංක
-3, 3, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
ඝණත්වය​ [g/cm3]
4,7
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
817
තාපාංකය [°C]
613
පරමාණුක අරය [pm]
114
සහසංයුජ අරය [pm]
119
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
50
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,33
සොයාගැනීම
1250
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
3,5
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
1440
යං මාපාංකය [GPa]
8
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
3,3 · 106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,8152
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,633
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
28,351
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
13