සංකේතයAg
ලතින් නමArgentum
පරමාණුක අංකය47
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය107,8682
කාණ්ඩය​I.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
1, 2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
10,49
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
961,93
තාපාංකය [°C]
2212
පරමාණුක අරය [pm]
165
සහසංයුජ අරය [pm]
153
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
429
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,232
සොයාගැනීම
පෞරාණිකත්වය
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,7
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
251
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
24,5
යං මාපාංකය [GPa]
83
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
6,3 · 107
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,0152
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
30
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,5762
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
21,49
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
34,83
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
25