සංකේතයAl
ලතින් නමAluminium
පරමාණුක අංකය13
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය26,981539
කාණ්ඩය​III.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,5
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
ඝණත්වය​ [g/cm3]
2,6989
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
660,37
තාපාංකය [°C]
2467
පරමාණුක අරය [pm]
118
සහසංයුජ අරය [pm]
118
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
237
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,9
සොයාගැනීම
1825
දෘඩතාව [මෝස් පරිමාණය]
2,9
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
167
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
245
යං මාපාංකය [GPa]
70
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
37,7 · 106
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව​ [10-6Ω.m]
0,0267
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
26
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,9858
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
18,828
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
28,447
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
7