Ký hiệuZr
Tên LatinZirkonium
Số hiệu nguyên tử40
Chu kỳ5
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối91,244
NhómIV.B
Độ âm điện
1,4
Số oxi hóa
4
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
6,506
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
1852
Nhiệt độ sôi [°C]
3800
Bán kính nguyên tử [pm]
206
Bán kính cộng hóa trị [pm]
148
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
22,7
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,278
Thời điểm khám phá
1789
Độ cứng [Thang đo Mohs]
5,0
Độ cứng theo thang đo Vickers [MPa]
903
Độ cứng theo thang đo Brinell [MPa]
650
Mô đun Young [GPa]
68
Điện dẫn suất [S m-1]
2,3 · 106
Mô đun cắt [GPa]
33
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
6,6339
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
13,13
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
22,99
Đồng vị bền
5
Đồng vị không bền
16