Ký hiệuSr
Tên LatinStrontium
Số hiệu nguyên tử38
Chu kỳ5
Nhóm nguyên tốKim loại kiềm thổ
Nguyên tử khối tương đối87,62
NhómII.A
Độ âm điện
1,0
Số oxi hóa
2
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
2,6
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
769
Nhiệt độ sôi [°C]
1384
Bán kính nguyên tử [pm]
219
Bán kính cộng hóa trị [pm]
182
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
35,3
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,3
Thời điểm khám phá
1790
Độ cứng [Thang đo Mohs]
1,8
Điện dẫn suất [S m-1]
2 · 106
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
5,6948
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
11,03
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
43,6
Đồng vị bền
4
Đồng vị không bền
13