Ký hiệuMn
Tên LatinManganum
Số hiệu nguyên tử25
Chu kỳ4
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối54,93805
NhómVII.B
Độ âm điện
1,5
Số oxi hóa
2, 3, 4, 6, 7
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
7,44
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
1244
Nhiệt độ sôi [°C]
2100
Bán kính nguyên tử [pm]
161
Bán kính cộng hóa trị [pm]
139
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
7,82
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,48
Thời điểm khám phá
1774
Độ cứng [Thang đo Mohs]
5,0
Độ cứng theo thang đo Brinell [MPa]
196
Mô đun Young [GPa]
198
Điện dẫn suất [S m-1]
6,2 · 105
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
7,434
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
15,64
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
33,667
Đồng vị bền
1
Đồng vị không bền
10